HRABAVÍ (GALLIFORMES)


BAŽANT KRÁLOVSKÝ (Syrmaticus reveesii)

BAŽANT OBECNÝ (Phasianus colchicus)

2 snímky

poslední aktualizace 19.07.2008

 

17 snímků

poslední aktualizace 04.05.2020

 

JEŘÁBEK LESNÍ (Bonasa bonasia)

KOROPTEV POLNÍ (Perdix perdix)

8 snímků

poslední aktualizace 02.05.2009

 

8 snímků

poslední aktualizace 19.04.2009

 

TETŘEV HLUŠEC (Tetrao urogallus)

TETŘÍVEK OBECNÝ (Tetrao tetrix)

2 snímky

poslední aktualizace 28.02.2009

 

3 snímky

poslední aktualizace 08.05.2008

 © Designed & created by Ing. Radek KRBAL 2020